ساختمان سازان در پردیس

رئیس سازمان مهندسی ساختمان از گسترش نسل چهارم ساخت و ساز مسکونی و صنعتی سازی در شهر جدید پردیس تمجید کرد.

به گزارش شرکت توسعه شهرک جدید پردیس، احمد خرم امروز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ با اهدای یک پلاک تقدیر از سوی سعید مهدی هدات مدیر عامل شرکت شهرک سازی جدید پردیس تحولات گسترده در این شهر جدید را ستود.

رئیس سازمان مهندسی ساختمان همچنین مدیریت پیشرفته و گسترش ساخت نسل چهارم را برای صنعتی سازی ساختمان های مسکونی ، توسط سازندگان ساختمان در شهر جدید پردیس ارزیابی کرد.

توسعه ساختمان های نسل پنجم و ششم مانند ساختمان های هوشمند و سبز نیز از اولویت هایی است که به گفته خرم مدیران ساخت و ساز در کشور باید به این سمت حرکت کنند.

رئیس ساختمان سازان کشور

رئیس سازمان مهندسی ساختمان ایران بر نقش شرکت توسعه شهر جدید پردیس در توسعه نسل چهارم ساخت و ساز در کشور تاکید کرد و گفت: استفاده از قالب های تونلی برای ساخت بیش از 45 هزار واحد مسکن مهر به عنوان روشی جدید و مستحکم، شایسته قدردانی و تشکر از تلاش کارکنان و مدیریت این مجموعه است.

هدایت مدیر عامل شرکت ساختمان شهر جدید پردیس نیز در این نشست گفت: پروژه بزرگ پردیس به عنوان یکی از پروژه های ساختمانی پیشرو در کشور تا سال ها به عنوان یادگار باقی خواهد ماند.